Kohde
Ehdot
 
 
?
Muut kaupan ehdot
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopimussakko
Tarjouksen vakuudeksi ei makseta käsirahaa, vaan myyjän hyväksyttyä ostotarjouksen tulee sopimussakko molempia osapuolia sitovaksi.
Sopimussakko on 4 % tarjotusta kauppahinnasta.
Sopimussakko lankeaa maksettavaksi mikäli ostaja tai myyjä kieltäytyy tekemästä kauppaa sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat sopineet ja hyväksyneet lopulliset kaupan ehdot ja kaikki ostajan asettamat edellytykset kaupalle ovat täyttyneet. Sopimussakon määrä on korvauksen yläraja, joten osapuolilla ei ole oikeutta saada korvausta todellisesta vahingosta, mikäli se olisi sopimussakkoa suurempi.
Muut
 
 
 
 
 
 
 
?
?
:
?

Tarjouksen tekijän tiedot